Vrhunski strojni park

Na štirinajst tisoč kvadratnih metrih razpolagamo s konzolnimi in mostnimi žerjavi za izdelavo produktov do skupne teže 100 ton.

PREBERITE VEČ

Monter Dravograd

je bilo kot podjetje (d.o.o.) ustanovljeno leta 1947. Danes smo sodobno podjetje s 24 milijoni prihodka in 240 zaposlenimi.

Aktivni smo na področju izdelave namenskih strojev, naprav in postrojenj v različnih branžah. Proizvodni program obsega celovito rešitev (od zamisli do dostave na želeno lokacijo).

Kot perspektivno podjetje pogosto tudi zaposlujemo.

check_box

Celovita in strokovna rešitev

Izdelava dokumentacije, peskanje, razrez, sestavljanje, varjenje, obdelava, montaža, oplesk, kontrola, dostava.

Imamo sodobne stroje in naprave za razrez in obdelavo pločevine. Izdelke končno obdelamo na sodobnih CNC strojih.

poll

Kakovost na prvem mestu

Kakovost zagotavljamo s stalnim izobraževanjem sodelavcev in posodabljanjem opreme.

Naše izdelke nadziramo z neporušnimi metodami, ultrazvokom, magnetofluxom, penetrantskimi postopki ter 3D laserskimi meritvami.

Dober tim.
Odlična tehnologija.

Ustrezno usposobljena kadrovska zasedba in dobra tehnično-tehnološka opremljenost podjetja zagotavljata vrhunsko kakovost in pravočasno izvedbo naročenih storitev ter izdelkov našim poslovnim partnerjem.

Zadovoljstvo kupca in kakovost sta naši bistveni vrednoti.

Naša vizija

Postati eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju izdelave namenskih strojev, konstrukcij in naprav v različnih branžah. Smo profesionalni proizvajalec namenskih strojev, konstrukcij in naprav narejenih po kupčevi dokumentaciji.

Poznani smo tudi po obnavljanju viličarjev, ki tudi predstavlja pomemben segment v našem proizvodnem programu.

NOVE PRIDOBITVE 2019

VARILNI ROBOT FD-20S

Varilni robot FD-20S je primeren za robotsko varjenje različnih varilskih aplikacij.

Varilni robot predstavlja pomembno dodano vrednost podjetja na področju varjenja in omogoča hitrejšo, natančnejšo in kakovostnejšo izdelavo večjih serij izdelkov.

NOVE PRIDOBITVE 2020

CNC TOS WRD 150

Horizontalno-vertikalni vrtalno rezkalni stroj TOS WRD150 je namenjen za natančno vrtanje, rezkanje dimenzijsko velikih zvarjencev iz železa, litega železa in ostalih jekel.

Ta stroj odlikuje natančnost in visoka učinkovitost. Karakteristike stroja omogočajo doseganje najviših možnih toleranc in obdelav zvarjencev.

Reference

Vedno znova potrjujemo naš slogan: Kakovost in zanesljivost - MONTER. Prepričajte se sami, stopite v stik z nami ...
Prisotni smo na tržišču v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Veliki Britaniji, Švici, Italiji, Belgiji in Združenih državah Amerike (Chicago, Houston, New York) v različnih industrijskih branžah:

assignment_turned_in  strojegradnja
assignment_turned_in  rudarstvo

assignment_turned_in  gradbeništvo
assignment_turned_in  ladjedelništvo

assignment_turned_in  lesna industrija
assignment_turned_in  elektroindustrija

assignment_turned_in  avtoindustrija
assignment_turned_in  obnova viličarjev

NOVE PRIDOBITVE 2022

VARILNI ROBOT VRC FD-V20S

Novi varilni robot, ki ga uporabljamo za tandemsko robotsko varjenje in obračalno mizo, kar omogoča varjenje zahtevnih serij izdelkov.

Tudi ta stroj odlikujeta izredna natančnost in visoka učinkovitost, ki omogočata doseganje najvišje tolerance in obdelave zvarjencev.

NOVE PRIDOBITVE 2022

MSE MONTER

Celovit cilj investicije je izgradnja nove manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Investicija zagotavlja dolgoročno kakovostno, varno, zanesljivo, stroškovno ugodno, okolju prijazno in trajnostno naravnano samooskrbo z električno energijo. Fotografija.

Namen investicije je slediti cilju povečevanja deleža obnovljivih virov energije v strukturi skupne rabe energije podjetja in prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja z emisijami CO2. V sklopu investicije se bo izvedla namestitev sončne elektrarne na strehah kompleksa podjetja, nazivne moči 999,12 kW. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada. Evropska kohezijska politika v Sloveniji.

NOVE PRIDOBITVE 2023

OHIŠJE HITROVRTEČEGA REDUKTORJA

Projekt Ohišje hitrovrtečega reduktorja za komprimiranje vodika je sofinanciran v višini 160.000,00 EUR iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje - Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Projekt je namenjen razširitvi zmogljivosti obstoječe proizvodnje v podjetju Monter Dravograd. Predmet investicije je nakup novega horizontalnega vrtalnega in rezkalnega stroja (CNC) za izdelavo ohišja hitrovrtečega reduktorja za komprimiranje vodika v okviru proizvodne obdelanih zvarjencev (ločen proizvodni segment v okviru podjetja). Investicija Bo zagotavljala energetske in snovne prihranke na enoto proizvoda v okviru proizvodne obdelanih zvarjencev, saj gre za najsodobnejšo proizvodno opremo z nizko porabo energije (nizkoenergetski el. motorji) in večosnim delovanjem procesa rezkanja/struženja (nizek izmet in poraba materiala). Hkrati novi produkt, ki bo predmet proizvodnje na stroju (ohišja hitrovrtečega reduktorja za komprimiranje vodika) zagotavlja visoko dodano vrednost. Izvedba projekta je predvidena od junija 2023 do oktobra 2023. Skupna vrednost projekta znaša 449.000 EUR (brez DDV). Temeljni cilji projekta so razvoj novih izdelkov in storitev, povečanje konkurenčnosti, produktivnosti ter tehnološke opremljenosti, pridobivanje novih kupcev, ohranitev zaposlitev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter varstvo okolja in izboljšanje učinkovite rabe virov.«

Naložbo je sofinancirala Evropska unija – NextGenerationEU. Načrt za okrevanje in odpornost. Projekt traja od 1. 7. 2023 do 18. 10. 2023.